CÀ PHÊ HẠT PHA MÁY

Hạt pha máy Robusta ca

Hạt pha máy Robusta

200.000 VNĐ
Hạt pha máy Arabica ca

Hạt pha máy Arabica

250.000 VNĐ
Hạt pha máy Catimor ca

Hạt pha máy Catimor

300.000 VNĐ
Hạt pha máy Moka - Mix ca

Hạt pha máy Moka - Mix

440.000 VNĐ
Hạt pha máy Moka đặc biệt ca

Hạt pha máy Moka đặc biệt

500.000 VNĐ
Hạt pha máy Cầu Đất Farm ca

Hạt pha máy Cầu Đất Farm

550.000 VNĐ
Hạt pha máy Esp Bourbon ca

Hạt pha máy Esp Bourbon

700.000 VNĐ
0933010208