CÀ PHÊ HẠT PHA MÁY

Hạt pha máy Robusta ca

Hạt pha máy Robusta

200.000 VNĐ
Hạt pha máy Arabica ca

Hạt pha máy Arabica

250.000 VNĐ
Hạt pha máy Catimor ca

Hạt pha máy Catimor

300.000 VNĐ
Hạt pha máy Moka - Mix ca

Hạt pha máy Moka - Mix

440.000 VNĐ
Hạt pha máy Moka đặc biệt ca

Hạt pha máy Moka đặc biệt

500.000 VNĐ
Hạt pha máy Cầu Đất Farm ca

Hạt pha máy Cầu Đất Farm

550.000 VNĐ
Hạt pha máy Esp Bourbon ca

Hạt pha máy Esp Bourbon

700.000 VNĐ

CÀ PHÊ HẠT PHA PHIN

Cà phê hạt xay MS 04 ca

Cà phê hạt xay MS 04

100.000 VNĐ
Cà phê hạt xay Đặc Biệt ca

Cà phê hạt xay Đặc Biệt

120.000 VNĐ
Cà phê hạt Robusta ca

Cà phê hạt Robusta

190.000 VNĐ
Cà phê hạt Culi ca

Cà phê hạt Culi

210.000 VNĐ
Cà phê hạt Arabica ca

Cà phê hạt Arabica

260.000 VNĐ
Cà phê hạt Culi - Ro ca

Cà phê hạt Culi - Ro

280.000 VNĐ
Cà phê hạt Robusta ĐB ca

Cà phê hạt Robusta ĐB

350.000 VNĐ
Cà phê hạt Culi - Mobi ca

Cà phê hạt Culi - Mobi

400.000 VNĐ
Cà phê hạt Arabica Đà Lạt ca

Cà phê hạt Arabica Đà Lạt

450.000 VNĐ
Cà phê hạt Moka - Cầu Đất ca

Cà phê hạt Moka - Cầu Đất

500.000 VNĐ
Cà phê hạt chồn nuôi - Weasel ca

Cà phê hạt chồn nuôi - Weasel

800.000 VNĐ
Cà phê hạt chồn thiên nhiên - Weasel ca

Cà phê hạt chồn thiên nhiên - Weasel

1.400.000 VNĐ

CÀ PHÊ PHA MÁY MANG ĐI

Cà Phê Đá Pha Máy ca

Cà Phê Đá Pha Máy

18.000 VNĐ
Cà Phê Sữa Pha Máy ca

Cà Phê Sữa Pha Máy

23.000 VNĐ
Cà Phê Latte Pha Máy ca

Cà Phê Latte Pha Máy

23.000 VNĐ
Cà Phê Cacao Mang Đi ca

Cà Phê Cacao Mang Đi

28.000 VNĐ
Cà Phê Đá Đặc Sản ca

Cà Phê Đá Đặc Sản

30.000 VNĐ
Cà phê Espresso ca

Cà phê Espresso

40.000 VNĐ
Cà phê Latte ca

Cà phê Latte

50.000 VNĐ
Cà phê Capuchino ca

Cà phê Capuchino

50.000 VNĐ
Cafe Latte Chai Pha Máy 300ml ca

Cafe Latte Chai Pha Máy 300ml

70.000 VNĐ
Cà Phê Cacao Chai Mang Đi 300ml ca

Cà Phê Cacao Chai Mang Đi 300ml

80.000 VNĐ
Cà Phê Đá Chai Pha Máy 300ml ca

Cà Phê Đá Chai Pha Máy 300ml

90.000 VNĐ
Cà Phê Sữa Chai Pha Máy 300ml ca

Cà Phê Sữa Chai Pha Máy 300ml

110.000 VNĐ

ĐẶC SẢN TRÀ

TRÀ BẮC MÓC CÂU THÁI NGUYÊN ca

TRÀ BẮC MÓC CÂU THÁI NGUYÊN

40.000 VNĐ
TRÀ LÀI BÁT TIÊN ca

TRÀ LÀI BÁT TIÊN

42.000 VNĐ
TRÀ LÀI THIẾT QUAN ÂM ca

TRÀ LÀI THIẾT QUAN ÂM

52.000 VNĐ
TRÀ BẮC TÂN CƯƠNG CÁNH HẠC ca

TRÀ BẮC TÂN CƯƠNG CÁNH HẠC

55.000 VNĐ
TRÀ SEN TÂY HỒ ca

TRÀ SEN TÂY HỒ

59.000 VNĐ
TRÀ LÀI TUYẾT SHAN ca

TRÀ LÀI TUYẾT SHAN

62.000 VNĐ
TRÀ SEN BẠCH MAO ca

TRÀ SEN BẠCH MAO

69.000 VNĐ
TRÀ BẮC MÓC CÂU TÂN CƯƠNG ca

TRÀ BẮC MÓC CÂU TÂN CƯƠNG

70.000 VNĐ
TRÀ XANH HOA CÚC ca

TRÀ XANH HOA CÚC

72.000 VNĐ
TRÀ OOLONG TỨ QUÝ ca

TRÀ OOLONG TỨ QUÝ

75.000 VNĐ
TRÀ OOLONG XUÂN HẠ THU ĐÔNG ca

TRÀ OOLONG XUÂN HẠ THU ĐÔNG

90.000 VNĐ
TRÀ BẮC ĐINH NGỌC NÕN TÔM ca

TRÀ BẮC ĐINH NGỌC NÕN TÔM

140.000 VNĐ
TRÀ OOLONG THÚY NGỌC ca

TRÀ OOLONG THÚY NGỌC

170.000 VNĐ
TRÀ LÀI TIỂU LONG CHÂU ca

TRÀ LÀI TIỂU LONG CHÂU

180.000 VNĐ
HỘP TRÀ VIP 20 TÚI ca

HỘP TRÀ VIP 20 TÚI

350.000 VNĐ
HỘP TRÀ VIP 5 TÚI ca

HỘP TRÀ VIP 5 TÚI

450.000 VNĐ

Liên hệ với chúng tôi

CÀ PHÊ PHA MÁY PHI LONG

0933010208